Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

RODO

Strona archiwalna

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  uprzejmie informuje, że  od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w skrócie RODO.

Zgodnie z RODO Sąd jest zobowiązany zachować właściwą ochronę  przetwarzanych danych osobowych osób fizycznych. Dane te są przechowywane w Sądzie przez okres wynikający z przepisów szczególnych w sposób zapewniający ich ochronę na podstawie określonych procedur, które zawarte zostały w zarządzeniu Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 24 maja 2018 r.  w sprawie ochrony danych osobowych. 

W zakresie sprawowanego wymiaru sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu),  nadal obowiązują procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, ze zm.).

Informacje na temat RODO oraz zakresu  jego obowiązywania w sądach administracyjnych dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego  (zakładka „RODO ‑ wybrane informacje ogólne”):

http://www.nsa.gov.pl/rodo-wybrane-informacje-ogolne.php

 Tekst obowiązującego RODO dostępny jest pod adresem:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

W wykonaniu przepisów RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku  powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Piotr Topczewski. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd. Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest osobiście w dniach i godzinach pracy Sądu (siedziba Sądu, ul. H. Sienkiewicza 84), telefonicznie pod nr 85 678 40 41 lub poprzez pocztę elektroniczną: iodo@bialystok.wsa.gov.pl .

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2018
  przez: Piotr Topczewski
 • opublikowano:
  05-07-2018 10:49
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  05-02-2019 09:31
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 835
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30