Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Strona główna

KOMUNIKAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku informuje, że o terminie wyznaczenia sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym oraz o jej wyniku rozstrzygnięcia można dowiedzieć się z zakładki wokanda.

Link: http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/bialystok/


Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2

KOMUNIKAT

       W związku z objęciem miasta Białegostoku obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.), uwzględniając zarządzenie nr 52 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym, a także zarządzenie nr 29/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ustalonych w zarządzeniu nr 52 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2020 r., informujemy, że:

z dniem 17 października 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku:

 1. odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą Sądu w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych,
 2. sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym,
 3. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora i Kierowników Oddziałów WSA w Białymstoku, a także pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
 4. ogranicza się pracę:

a) Biura Podawczego do przyjmowania korespondencji jedynie za pośrednictwem operatorów pocztowych,

b) Kasy Sądu do przyjmowania wpłat wyłącznie na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Z dniem 15 grudnia 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnymi w Białymstoku:

 1. nadal wstrzymane jest przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora i Kierowników Oddziałów WSA w Białymstoku,
 2. kontynuowane jest zapewnienie dostępu do akt w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie: bip.bialystok.wsa.gov.pl w zakładce „Czytelnia akt”,
 3. czytelnia akt Sądu w ograniczonym zakresie i w uzasadnionych przypadkach wznawia przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:
 1. akta udostępniane są w czytelni akt, jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe,
 2. osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie pod numerem telefonu 85 678-40-39, pisemnie lub na adres e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana,
 3. osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana,
 4. w czytelni akt jednorazowo może przebywać, poza pracownikiem Sądu, 1 osoba,
 5. o osobach umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej informuje pracowników ochrony Sądu.

Więcej informacji poniżej w zarządzeniach.

Do pobrania PDFZarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16.10.2020.pdf

Do pobrania PDFZarzadzenie nr 52 Prezesa NSA z dnia 10 grudnia 2020.pdf

Do pobrania PDFZarzadzenie nr 24 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 19.10.2020.pdf

Do pobrania PDFZarządzenie Nr 29 Prezesa WSA w Białymstoku z dnia 15.12.2020.pdf

 


KOMUNIKAT

Z dniem 26 maja 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wznawia się działalność orzeczniczą na rozprawach, a także pracę Biura Podawczego, Kasy Sądu i Czytelni Akt, na zasadach określonych w załączonych poniżej zarządzeniach.

PDFZarządzenie Nr 13/2020 Prezesa NSA w Warszawie.pdf
PDFZarządzenie Nr 12/2020 Prezesa WSA w Białymstoku.pdf


KOMUNIKAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 875), w dniu 24 maja 2020 r. rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej terminy mające zastosowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Komunikat w sprawie wdrożenia dodatkowych
działań profilaktycznych w WSA w Białymstoku

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie dodatkowych działań profilaktycznych w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z dniem 20 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Pomiaru termometrem zdalnym dokonuje służba ochrony Sądu.
 

PDFZarządzenie Nr 7/2020 Prezesa WSA w Białymstoku.pdf
 


 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  30-01-2019 09:01
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  15-12-2020 12:32
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 182249
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30