Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku informuje, że o terminie wyznaczenia sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym oraz o jej wyniku rozstrzygnięcia można dowiedzieć się z zakładki wokanda.Budynek sądu

 

Informacja o organizacji pracy 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
 

  1. przyjmowanie interesantów w Biurze Podawczym i Czytelni Akt w godzinach 8:00 - 15:00 oraz w Kasie Sądu w godzinach 9:00-13:00,
  1. przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora, Kierowników Oddziałów, a także pracowników Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, po wcześniejszym ustaleniu z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej terminu i godziny spotkania.

Zasady udostępniania akt sądowych
 

  1. Zapewnienia się dostęp do akt w trybie elektronicznym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie: bip.bialystok.wsa.gov.pl w zakładce „Czytelnia akt”,
     
  2. Czytelnia Akt Sądu przyjmuje interesantów, z zastrzeżeniem, że:
  • osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie pod numerem telefonu 85 678-40-39, pisemnie lub na adres e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana),
  • o osobach umówionych w danym dniu na przeglądanie akt, sekretariat Wydziału Informacji Sądowej informuje pracowników ochrony Sądu.