Wkrótce na wokandzie

___________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 14 lutego 2019 roku  będą rozpoznane sprawy:

- o godzinie 9.20 – sygnatura akt II SA/Bk 744/18 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr LXXIV/444/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku dotyczącą uznania za zasadną skargę w przedmiocie utrudnienia dostępu do dokumentacji;

- o godzinie 9.20 – sygnatura akt II SA/Bk 745/18 ze skargi Wojewody P. na uchwałę Rady Miejskiej w Sokółce nr LXXIV/445/18 z dnia 22 czerwca 2018 roku dotyczącą uznania za zasadną skargę w przedmiocie bezczynności organu w zakresie doręczenia dokumentów;

- o godzinie 12.20 – sygnatura akt II SA/Bk 790/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Łomży nr 409/XLVI/17 z dnia 25 października 2017 roku dotyczącą ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 19 lutego 2019 roku  będą rozpoznane sprawy:

- o godzinie 10.20 – sygnatura akt II SA/Bk 807/18 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na uchwałę Rady Powiatu Grajewskiego nr XLIII/227/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na koszt właściciela i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg;

- o godzinie 11.50 – sygnatura akt II SA/Bk 735/18 ze skargi Szpitala Powiatowego w Z. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora P. Oddziały Wojewódzkiego NFZ w B. w zakresie rozstrzygnięcia w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej;

- o godzinie 13.30 – sygnatura akt II SA/Bk 383/18 ze skargi Sp. z o.o. w K., J.S. i innych na uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego  nr XXIV/285/12 z dnia 21 grudnia 2012 roku w przedmiocie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21 lutego 2019 roku o godzinie 12.50 będzie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SAB/Bk 118/18 ze skargi W.T. na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie informacji publicznej dotyczącej zapytania: czy najemcom lokali przeznaczonych do zbycia przysługiwała bonifikata z tytułu zaliczenia okresu najmu i czy została uwzględniona przy sprzedaży?

___________________________________________________________________________________________________________________
 

W dniu 28 lutego 2019 roku  będą rozpoznane sprawy:

- o godzinie 12.00 – sygnatura akt II SA/Bk 4/19  ze skargi Powiatu B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie uchwalenia Statutu Powiatu B.;

- o godzinie 12.30 – sygnatura akt II SA/Bk 11/19 ze skargi Miasta S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów motywacyjnych.

___________________________________________________________________________________________________________________

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 01-02-2019 13:54
Modyfikował: Elżbieta Trzeciak Data modyfikacji: 14-03-2019 15:15

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1740748, w tym miesiącu: 8390, dzisiaj: 3