Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Godziny Urzędowania

 

Sąd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Informacja o sprawach w toku oraz właściwości Sądu
jest czynna w godzinach urzędowania Sądu – tel.: 85 678 40 39,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Czytelnia akt Sądu udostępnia do wglądu akta spraw w godzinach 8:00 – 15:00

Biuro podawcze Sądu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00

Kasa Sądu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00


W celu ułatwienia osobom niepełnosprawnym udziału w rozprawach oraz dostępu do Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej – czytelni akt Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – przy głównym wejściu na frontowej ścianie budynku Sądu został zainstalowany (fotografia poniżej) przycisk, który po jego naciśnięciu, sygnalizuje pracownikowi ochrony budynku, że osoba mająca trudności w poruszaniu się oczekuje pomocy w wejściu do siedziby Sądu.
W trosce o zapewnienie dostępności do Sądu osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dowożącego na chodniku przed budynkiem WSA w oznaczonym do tego miejscu, na czas potrzeby do swobodnego przemieszczenia się osoby niepełnosprawnej do Sądu. Natomiast osoby niepełnosprawne samodzielnie kierujące pojazdami mogą zaparkować na kopercie przeznaczonej do tego celu, również znajdującej się przed wejściem do budynku WSA w Białymstoku.

przycisk.jpegPrezes i Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 9:00 – 11:00
po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania z Sekretariatem Prezesa.

Przewodniczący wydziałów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
przyjmują interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 9:00 – 11:00
po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny spotkania z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej.

Dyrektor oraz Kierownicy oddziałów i wydziałów przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania Sądu.