Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Czytelnia akt

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku

ul. Henryka Sienkiewicza 84

15- 950 Białystok

Sekretariat Wydziału Informacji Sądowej –  Czytelnia akt

pok. 02 parter budynku 

Godziny udostępniania akt:

8.00 - 15.00

telefon: (85) 678 40 39

 adres skrzynki e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl
 

Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie przepisy o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego, umożliwiające stronom postępowania uzyskanie dostępu do akt sądowych online, z wykorzystaniem Portalu Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA).
 

Dostęp do akt sądowych online
 

Jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do akt sądowych nie jest możliwe, informujemy, że czytelnia akt Sądu przyjmuje interesantów, z zastrzeżeniem, że osobiste przeglądanie akt w czytelni akt może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym złożeniu wniosku (telefonicznie pod numerem telefonu 85 678-40-39, pisemnie lub na adres e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl i potwierdzeniu uprawnienia do ich udostępnienia przez Przewodniczącego Wydziału, w którym sprawa jest rozpatrywana,