Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

OPŁATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA 

Z mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1044 z zm.) wpłaty dochodów Gminy Białystok z tytułu  opłaty skarbowej (np. opłaty od pełnomocnictwa, czy substytucji, także prokury) należy wnosić wyłącznie na rachunek Departamentu Finansów Urzędu Miasta Białegostoku (ul. Słonimska 1, pok. 4, telefon: 85 869 69 67) i na podany poniżej numer rachunku bankowego:

 

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa sądowego -

Bank PEKAO S.A.

w rozliczeniach transgranicznych (wpłata dokonywana za granicą) należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

Numer IBAN dotyczący rachunku opłaty skarbowej:

PL 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

 

lub gotówką (bez prowizji) w kasach:

- Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pok. 18
- Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11 (parter),
- Starostwa Powiatowego, ul. Borsucza 2,
- Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Lipowa 16.

Taka opłata może być uiszczona bez prowizji także w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 1. I Oddział w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 40, 15 - 092 Białystok,
 2. II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14,15 - 015 Białystok,
 3. Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15 – 950 Białystok,
 4. I Oddział w Białymstoku, POB w Białymstoku, ul. Wiejska 45 a, 15 – 351 Białystok
 5. II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7, lok. Nr 3, 15 - 297 Białystok
 6. I Oddział w Białymstoku, Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15 – 443 Białystok,
 7. II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15 - 888 Białystok,
 8. I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15 - 074 Białystok .

 

Opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii  – z chwilą złożenia  dokumentu w sądzie.

 

Od obowiązku uiszczania powyżej wskazanej opłaty skarbowej zostały zwolnione:

- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
- osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów;
- osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu,  wstępnemu lub rodzeństwu;
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  05-02-2019 11:20
  przez: Tomasz Łapiński
 • zmodyfikowano:
  20-03-2019 10:59
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 786
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30