Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPŁATA SKARBOWA OD PEŁNOMOCNICTWA 

Z mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1923) wpłaty dochodów Gminy Białystok z tytułu opłaty skarbowej (np. opłaty od pełnomocnictwa, czy substytucji, także prokury) należy wnosić wyłącznie na rachunek Departamentu Finansów Urzędu Miasta Białegostoku (ul. Słonimska 1, telefon: 85 879 79 79) i na podany poniżej numer rachunku bankowego:
 

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
 

- opłata skarbowa od pełnomocnictwa sądowego -

Bank PEKAO S.A.

w rozliczeniach transgranicznych (wpłata dokonywana za granicą) należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

Numer IBAN dotyczący rachunku opłaty skarbowej:

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW

lub gotówką (bez prowizji) w kasach:

 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, pok. 29,
 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Składowej 11,
 • Starostwa Powiatowego, ul. Borsucza 2,
 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Lipowa 16.
 • Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5

Taka opłata może być uiszczona bez prowizji także w następujących placówkach Banku PEKAO S.A. w Białymstoku:

 1. I Oddział w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 2. II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 3. Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 4. I Oddział w Białymstoku, POB w Białymstoku, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
 5. II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7, lok. Nr 3, 15-297 Białystok,
 6. I Oddział w Białymstoku w Białymstoku, Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 7. II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok,
 8. I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-074 Białystok

Opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w sądzie.

Od obowiązku uiszczania powyżej wskazanej opłaty skarbowej zostały zwolnione:

 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniający jedynie do odbioru dokumentów;
 • osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.