Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Właściwość miejscowa

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakresem swego działania obejmuje województwo podlaskie.

Wyjątki od właściwości miejscowej stanowią sprawy, rozpatrywane przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę, będące w zakresie działania:

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (PDFDz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 653.pdf) ;

- ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (PDFDz.U. z 2020 r., poz. 1773.pdf);

- Głównego Inspektora Transportu Drogowego

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (PDFDz.U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506.pdf z późn. zm.).

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-03-2019 13:04
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  20-03-2019 13:02
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 3188
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00