Dla słabowidzących

Właściwość miejscowa

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakresem swego działania obejmuje województwo podlaskie.

Wyjątki od właściwości miejscowej stanowią sprawy, rozpatrywane przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę, będące w zakresie działania:

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (PDFDz. U. z 2003 r. Nr 72, poz. 653.pdf) ;

- ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

- Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (PDFDz.U. z 2017 r., poz. 367.pdf);

- Głównego Inspektora Transportu Drogowego

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego (PDFDz.U. z 2011 r. Nr 89, poz. 506.pdf z późn. zm.).

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-03-2019 13:04
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  20-03-2019 13:02
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 382
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×