Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów PDFUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.).pdf prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – www.bip.bialystok.wsa.gov.pl

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP WSA w Białymstoku jest udzielana na wniosek, zgodnie z u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Sąd, w terminie  14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ tutejszego sądu następują w drodze decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

Wniosek o udostępnianie informacji publicznej w WSA w Białymstoku może zostać:

 • przesłany na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Białymstoku, Wydział Informacji Sądowej, ul. Henryka Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok,
 • złożony w Biurze Podawczym Sądu mieszczącym się pod adresem j.w.,
 • przekazany pocztą elektroniczną na adres: informacja@bialystok.wsa.gov.pl,
 • przesłany za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP),
 • nadesłany faxem na numer: 85 678 40 38.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 

DOCwzor-wniosku-o-udostepnienie-informacji-publicznej.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  19-03-2019 11:07
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  22-11-2021 13:42
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 2628
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00