Dla słabowidzących

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz postępowania w sprawie skarg i wniosków.

Nie mogą być za jej pośrednictwem nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym (takie jak: skarga, wniosek, sprzeciw, zażalenie, skarga kasacyjna).

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 roku poz. 1302 z późn. zm.), która reguluje podstawową działalność sądu administracyjnego – rozpoznawanie skarg na działanie organów administracji publicznej lub ich bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania i przewiduje składanie pism sądowych w formie tradycyjnej (papierowej) bezpośrednio do Sądu lub drogą pocztową.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie e-PUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA w Białymstoku należy kliknąć w wybrany poniżej link, otwierający okno logowania do platformy e-PUAP:

- Udostępnianie  informacji publicznej na wniosek
Skargi i wnioski

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WSA w Białymstoku:

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Białymstoku zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-PUAP),
- poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.

2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Białymstoku w ramach elektronicznej skrzynki podawczej

- postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej;
- postępowanie w sprawie skarg i wniosków,

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych

 1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
  - dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanych e-PUAP;
  - wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;
 2. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
  - dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych: płyta DVD, płyta CD, pamięć masowa USB,
  - dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  - informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację,
  - akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (PDFtj. Dz.U. z 2018 r., poz. 180.pdf). Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP,
  - dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy e-PUAP).

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  19-03-2019 12:00
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  22-03-2019 11:18
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 47
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×