Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

W dniu 14 listopada 2022 r. asesor sadowy WSA  w Białymstoku Justyna Siemieniako wzięła udział w 157 konferencji podatkowej  zorganizowanej przez  Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych  Uniwersytetu Łódzkiego.


Sędzia WSA w Białymstoku Dariusz Zalewski w dniu 8 listopada 2022 r. uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej  pt.„ Opodatkowanie gmin VAT-em”  zorganizowanej przez Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad Vat-em Akademii Leona Koźmińskiego  w Warszawie.


W dniu 3 listopada 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Pani Marcie Joannie Czubkowskiej akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.


W dniach od 17 do 21 października 2022 r., w ramach Międzynarodowego Tygodnia Mediacji, Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku, zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne – osobiste lub telefoniczne – konsultacje adwokatów mediatorów oraz codzienne webinary dotyczące tematyki mediacji w ramach „Salonu mediacji on-line”. W dniu 19 października 2022 r. jeden z webinarów pt.: ”Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym” poprowadzi sędzia Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku Grzegorz Dudar.
Szczegółowy harmonogram wydarzeń związanych z Międzynarodowym Tygodniem Mediacji znajduje się niżej:

plakat.jpeg zaproszenie.jpeg 1.jpeg 2.jpeg
3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg  

W dniu 29 września 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Asesorowi Sądowemu tutejszego sądu Marcinowi Kojło akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


Sędzia Elżbieta Trykoszko oraz sędzia Małgorzata Anna Dziemianowicz w dniach 12 – 14 września 2022 r. uczestniczyły w Konferencji Szkoleniowej Sędziów, Asesorów, Referendarzy i Asystentów zorganizowanej w Polańczyku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.


W dniu 9 września 2022 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia NSA Wojciech Stachurski, na zaproszenie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, uczestniczył w uroczystości jubileuszu 40-lecia Samorządu Radców Prawnych w Białymstoku.


W dniu 6 września 2022 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia NSA Wojciech Stachurski, na zaproszenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach oraz Komitetu Honorowego jubileuszu, uczestniczył w uroczystości Jubileuszu 100.lecia utworzenia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim.


W dniu 27 sierpnia 2022 r. zmarła Pani Hanna Srocka – emerytowana dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Swoją drogę zawodową połączyła z sądownictwem administracyjnym 15 września 2005 r., kiedy to została powołana na stanowisko Dyrektora tut. Sądu. W trakcie 13 lat pracy zawodowej w sądzie Pani Hanna Srocka dała się poznać jako osoba niezwykle pracowita, otwarta  i darząca ludzi szacunkiem. Była doskonałą organizatorką pracy, ważnych konferencji naukowych i prawnych związanych z orzecznictwem sądów administracyjnych. Pani Hanna Srocka z dniem 30 września 2018 r. w wieku 68 lat przeszła na emeryturę.


Z dniem 1 lipca 2022 r. – Sędzia NSA Pani Grażyna Gryglaszewska przeszła w stan spoczynku. Pani Sędzia Grażyna Gryglaszewska swoją służbę w sądownictwie administracyjnym rozpoczęła w 1999 r., kiedy to została powołana na urząd sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Białymstoku. Od 1 stycznia 2004 roku Pani Sędzia orzekała w Wydziale II ogólnoadministracyjnym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, a od 4 lipca 2018 r. pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału.


Asystent sędziego  Anna Kozłowska wzięła udział w 155 konferencji Podatkowej „Podatki i składki nowe unormowania” zorganizowana w dniu 27 czerwca 2022 r.    przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych  Uniwersytetu Łódzkiego.


sędzia Elżbieta Trykoszko, sędzia Elżbieta Lemańska, asesor sądowy Barbara Romanczuk  oraz asystent sędziego Agata Gryszkiewicz wzięły udział w szkoleniu Akademii Prawa Europejskiego
w dniach 20-21, 27-28.06.2022 dotyczącym regulacji o jakości powietrza. "Unijne i polskie przepisy dotyczące jakości powietrza oraz prawo do czystego powietrza".


W dniu 22 czerwca 2022 r. Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini uczestniczył w uroczystości wręczenia profesorowi Leonowi Tarasewiczowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.


Asystent sędziego Marta Czubkowska wzięła udział  w polsko-niemieckiej konferencji naukowej  "Idee i wyzwania dogmatyczne nauki prawa administracyjnego: wspólny proces poznawczy”, która odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 8-10 czerwca 2022 r. 


W dniu 6 czerwca 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Jackowi Pruszyńskiemu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W ramach Centrum Praktyk Sądowych działającego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierownictwem sędziego WSA Pani Małgorzaty Anny Dziemianowicz we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa, zostały przygotowane symulacje rozpraw z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego. Przygotowanie do symulacji poprzedzone zostało wizytą studentów biorących udział w programie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Symulacje rozpraw odbyły się w dniu 6 czerwca 2022 r.


W dniu 2 czerwca 2022 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia NSA Wojciech Stachurski, na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, uczestniczył w uroczystości wręczenia profesorowi Adamowi Jamrozowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.


W dniu 18 maja 2022 r. asystent sędziego Michał Piotr Celiński uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, pt. "Nieruchomości wobec wyzwań podatkowych", zorganizowanej pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego przy współudziale Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Nieruchomości@.


Warsztaty szkoleniowe  „Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego” zorganizowane przez NSA w dn. 16 maja 2022 r.  z udziałem sędziów: Elżbiety Lemańskiej i Grzegorza Dudara.


Konferencja naukowa 154 Konferencja Podatkowa „Podatki w postępowaniu upadłościowym – rzeczywistość znana i nieznana”  zorganizowana w dniu 9 maja 2022 r.  przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych  Uniwersytetu Łódzkiego, w której udział wzięła asesor sądowy Justyna Siemieniako.


W dniach 27 – 29 kwietnia 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli wizytę sędziowie Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego na czele z Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskiené. Goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami i asesorami WSA w Białymstoku, którego przewodnim tematem były wyzwania sądownictwa administracyjnego w Polsce i Litwie w czasie pandemii oraz kryzysu uchodźczego. W spotkaniu, w formie zdalnej, wzięli też udział sędziowie Sądu Najwyższego Ukrainy – Oleh Tkachuk oraz Natalia Blażiwska. W trakcie spotkania została podpisana deklaracja wsparcia, wyrażająca solidarność z pracownikami ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości oraz całym narodem ukraińskim w walce o niepodległe i demokratyczne państwo. Delegacja sędziów z Litwy uczestniczyła także w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podczas którego zapoznała się ze strukturą i zadaniami samorządu województwa. Goście odwiedzili także Sąd Apelacyjny w Białymstoku, gdzie mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce. Wizyta odbyła się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Sądem Administracyjnym Okręgu Wileńskiego we wrześniu 2018 r. o wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy o działalności obydwu Sądów.

grafika z konferencji 3.jpeg Deklaracja wsparcia IV 2022 1.jpeg Deklaracja wsparcia IV 2022 2.jpeg

W dniu 22 marca 2022 r., w ramach praktyk zorganizowanych przez Centrum Praktyk Sądowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku odwiedziła grupa studentów Wydziału Prawa UwB uczestnicząca w zajęciach prawa administracyjnego. Studenci zapoznali się z organizacją Sądu, zakresem jego działania oraz zadaniami realizowanymi przez Wydział Informacji Sadowej i Czytelnię Akt, a także poznali podstawy pracy sekretariatów procesowych, w tym, w szczególności, sposób rejestracji spraw i drogę skargi od jej wpływu do sądu, rodzaje wydawanych przez sąd orzeczeń, aż po prawomocne zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego. Studenci uczestniczyli też w rozprawach odbywających się w tym dniu w Wydziale II.


W dniu 17 marca odbył się webinar pt. „Mediation and other forms of ADR in administrative law (Mediacja i inne formy alternatywnego rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym) organizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W internetowym seminarium wzięli udział sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku: Dariusz Zalewski i Grzegorz Dudar oraz asystent sędziego Anna Bartłomiejczuk.  Wymienieni przedstawili referat  na temat  „Mediation in  the administrative court proceedings in Poland” (Mediacja w polskiej procedurze admninistracyjno-sądowej). W webinarze tym udział wzięła także jako słuchacz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Elżbieta Lemańska.


W dniach 4 – 5 marca 2022 r. Prezes – sędzia NSA Wojciech Stachurski,  Wiceprezes – sędzia WSA Andrzej Melezini, sędzia WSA Grzegorz Dudar oraz asesorowie sądowi Justyna Siemieniako i Barbara Romanczuk wzięli udział w VII Toruńskim Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego, w formule zdalnej.


Z dniem 25 lutego 2022 r. na zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia, doświadczona Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – Pani Elżbieta Trzeciak, która swoją funkcję pełniła od dnia powstania Wydziału Informacji Sądowej, tj. od 1 stycznia 2004 r.  Prezes Sądu wraz ze wszystkimi współpracownikami jeszcze raz gorąco dziękuje Pani Elżbiecie za wkład włożony w organizację pracy i wypracowanie standardów działania Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. Obowiązki Kierownika Sekretariatu WIS z dniem 1 marca 2022 r. powierzono Pani Marii Sienkiewicz-Stachjuk.


Z dniem 1 marca 2022 r. obowiązki Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych powierzono Panu Andrzejowi Frankowskiemu.


Z dniem 1 marca 2022 r. stanowisko Kierownika Sekretariatu Wydziału I objęła Pani Anna Ziniewicz, a stanowisko zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału I - Pani Beata Świętochowska.


Z dniem 1 marca 2022 r. Pani Agacie Gryszkiewicz powierzono stanowisko starszego asystenta sędziego.


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia NSA Wojciech Stachurski objął patronatem honorowym II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w formie zdalnej.


Z dniem 1 lutego 2022 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Sędzia NSA prof. zw. Marek Zirk-Sadowski powołał Panią Joannę Warakomską na stanowisko dyrektora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.


Z dniem 1 stycznia 2022 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sędzia NSA Wojciech Stachurski mianował Panią Anetę Izabelę Heliosz na stanowisko referendarza sądowego  w WSA w Białymstoku.Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2020