Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Aktualności

 


W dniu 11 Listopada 2021 roku, na zaproszenie Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Prezydenta Miasta Białegostoku, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego obok Katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku.


W dniu 8 listopada 2021 roku sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Grzegorz Dudar oraz asesor sądowy WSA Justyna Siemieniako i asystent sędziego Marta Czubkowska uczestniczyli w trybie zdalnym w 151 Konferencji Podatkowej „VAT z perspektywy unijnej i krajowej”, zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego”.


W dniu 25 października 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Asesorowi Sądowemu tutejszego sądu Elżbiecie Lemańskiej akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


W dniu 6 października 2021 roku, na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sędzia NSA Wojciech Stachurski, wziął udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 na Uniwersytecie w Białymstoku, która miała miejsce w Auli Wydziału Nauk o Edukacji UwB przy ul. Świerkowej 1.


W dniu 1 października 2021 roku sędzia WSA w Białymstoku Małgorzata Anna Dziemianowicz została powołana do pełnienia funkcji Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej i jednocześnie Rzecznika Prasowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


Z dniem 1 października 2021 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski powierzył pełnienie obowiązków Przewodniczącego Wydziału I tutejszego sądu Panu Wiceprezesowi sędziemu WSA Andrzejowi Meleziniemu.


W dniu 30 września 2021 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sędzia NSA Wojciech Stachurski uczestniczył w Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się w Auli Wydziału UwB przy ul. A. Mickiewicza 1.


W dniach 28-29 września 2021 roku Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Andrzej Melezini oraz asesor sądowy tutejszego sądu Justyna Siemieniako uczestniczyli w trybie hybrydowym w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowanej przez Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego oraz Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


W dniu 28 września 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciechowi Stachurskiemu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W dniu 28 września 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Referendarzowi Sądowemu tutejszego sądu Grzegorzowi Dudarowi akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.


W dniach 15-17 września 2021 roku p.o. dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Joanna Warakomska oraz p.o. zastępcy kierownika Sekretariatu Wydziału I Beata Świętochowska i zastępca kierownika Sekretariatu Wydziału II Anna Bazydło złożyły wizytę studyjną w Wilnie.
Wizyta była elementem współpracy nawiązanej między Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Wileńskim Okręgowym Sądem Administracyjnym.
Prezes Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego Pani Jolanta Malijauskienė witając gości z Polski odniosła się do współpracy między sądami litewskimi i polskimi, która poprzez wymianę wzajemnych doświadczeń pomaga instytucjom sądowym obu krajów upowszechniać i poszerzać wiedzę o ich systemach prawnych a także poznawać codzienną pracę sądów w Polsce i na Litwie.
W trakcie wizyty delegacja z WSA w Białymstoku zapoznała się z funkcjonowaniem Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego, wzięła udział w zdalnej rozprawie i zwiedziła muzeum tego Sądu. Podczas pobytu na Litwie odwiedziła również Naczelny Sąd Administracyjny Litwy, Sąd Rejonowy Okręgu Wileńskiego – Wydział Zamiejscowy w Trokach, spotykając się z sędziami i pracownikami tych Sądów.

Foto z wizyty na LItwie 15-17.09.2021 r..jpeg

W dniu 3 września Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciech Stachurski uczestniczył w obchodach 70-Lecia Izby Adwokackiej w Białymstoku. Z okazji Jubileuszu odbyła się uroczysta gala w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.


W dniu 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 70 lat, zmarł prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski.

Pan Profesor był związany z sądownictwem administracyjnym na Podlasiu. Jako jeden z pierwszych sędziów – orzekał od 1 listopada 1994 roku do 11 grudnia 1998 roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym Ośrodku Zamiejscowym w Białymstoku.


Wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W związku z upływem w dniu 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu RP na stanowisko sędziego ETPC. 

Więcej na temat procedury wyłaniania kandydatów na urząd sędziego ETPC na stronie MSZ:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc

Do pobrania - PDFOgłoszenie - sędzia ETPC.pdf


W dniach 18-19 czerwca Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Andrzej Melezini uczestniczył stacjonarnie w II Międzynarodowej Konferencji „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika”, zorganizowanej w trybie hybrydowym przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


W dniu 14 czerwca pod Honorowym Patronatem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciecha Stachurskiego odbyła się w formie zdalnej konferencja pt.: "Ordynacja Podatkowa – stan obecny i kierunki zmian", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Podatkowego Wydziału Prawa – Katedra Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku. Prezes tutejszego Sądu zgłosił swój udział w Radzie Naukowej Konferencji.


W dniach 10-11 czerwca Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Andrzej Melezini, sędziowie Jacek Pruszyński, Paweł Janusz Lewkowicz oraz asesor sądowy Justyna Siemieniako uczestniczyli on-line w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Reformy sądownictwa administracyjnego w państwach młodej demokracji”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowej Kontroli Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.


W dniach 8-9 czerwca Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Andrzej Melezini, sędzia Jacek Pruszyński, asesorzy sądowi Justyna Siemieniako,  Marcin Kojło oraz referendarz sądowy Grzegorz Dudar wzięli udział w konferencji pt. „Podatki i opłaty lokalne – Przegląd orzecznictwa”, zorganizowanej on-line przez Katedrę Prawa Finansów Publicznych oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu.


W dniu 7 maja pod Honorowym Patronatem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciecha Stachurskiego odbyła się w formie zdalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorca w dobie pandemii - problemy i wyzwania".


W dniach 22-23 kwietnia pod Honorowym Patronatem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciecha Stachurskiego odbyła się w formie zdalnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii - wnioski de lege lata i de lege ferenda".


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), Zarządzeniem Nr 7/21 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2021 roku, ustalił dni 4 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników WSA w Białymstoku. Dni wolne zostały wyznaczone za święta przypadające (odpowiednio): w sobotę, tj. w dniu 1 maja 2021 r. oraz w dniu 25 grudnia 2021 r.


W związku ze stałą delegacją sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Jacka Pruszyńskiego do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, od dnia 1 marca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I tutejszego Sądu będzie pełniła sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz.


Z dniem 28 lutego 2021 roku Pani Małgorzata Anna Wenclik przestała pełnić funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Od dnia 1 marca 2021 roku p.o. Dyrektora WSA w Białymstoku jest Pani Joanna Warakomska, którą na to stanowisko powołał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Informujemy, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do skorzystania z usług:  „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz e-Urzędu Skarbowego a także Twój e-PIT dotyczącą internetowego rozliczenia dochodów za 2020 rok.

Dostęp do powyższych usług możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej pod adresem: http://www.podatki.gov.pl.

epit3.png


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dr Wojciech Stachurski, został ponownie powołany przez Dziekana Wydziału Prawa UwB prof. dr hab. Mariusza Popławskiego na Członka Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku, na podstawie § 20 ust. 1 Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 866/20 ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne oraz zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2020

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  19-03-2019 12:12
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  18-11-2021 09:21
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 8902
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00