Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

W dniu 15 kwietnia 2024 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, podczas którego Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego sędzia NSA Jacek Chlebny przedstawił dane statystyczne dotyczące funkcjonowania sądów administracyjnych w 2023 roku. W Zgromadzeniu wzięli  udział zaproszeni goście: Pani Małgorzata Paprocka - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Sędzia Marko Bošnjak Wiceprezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Pan prof. Krzysztof Wojtyczek, a także prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych, w tym Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini.


W dniu 18 marca 2024 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia  WSA Andrzej Melezini, na zaproszenie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uczestniczył w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zorganizowanym z okazji 20-lecia powstania tego Sądu.


W dniu 23 lutego 2024 roku zmarł sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku Włodzimierz Witold Kędzierski. Pan sędzia orzekał w Ośrodku Zamiejscowym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w okresie: od 14 maja 1999 roku do 31 grudnia 2003 roku, a następnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w okresie: od 1 stycznia 2004 roku do 30 kwietnia 2008 roku.


Edukacyjne spotkania prawnicze

Zainicjowany przez Prezesa WSA w Białymstoku program „Edukacyjne spotkania prawnicze” skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, zainteresowanych organizacją wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności ustrojem sądów administracyjnych oraz postępowaniem przed tymi sądami. Jego celem jest popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych z wymiarem sprawiedliwości, w tym ze sprawami rozpoznawanymi przez sądy administracyjne, przybliżenie środków ochrony prawnej w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania sądowoadministracyjnego.

Udział w programie to również doskonała okazja do uczestnictwa w rozprawie przeprowadzanej przed wojewódzkim sądem administracyjnym, uzyskania wiedzy dotyczącej ról procesowych stron postępowania oraz składu orzekającego, a także wzięcia udziału w wykładach i dyskusjach.

Gośćmi pierwszej odsłony programu byli w dniu 7 lutego 2024 roku uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi Białostockiego Towarzystwa Oświatowego z Białegostoku. Uczniowie uczestniczyli w rozprawie sądowej, zapoznali się z realiami pracy sędziego, pracą sekretariatu wydziału orzeczniczego, odwiedzili gabinet sędziowski i salę konferencyjną, a także czytelnię akt oraz bibliotekę sądową, gdzie przedstawione zostały im funkcje i zadania Wydziału Informacji Sądowej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku. Na zakończenie uczniowie spotkali się z prezesem sądu.Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2023