Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Aktualności


KOMUNIKAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku informuje o ogłoszeniu drugiego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego. Więcej informacji pod linkiem:

http://bip.bialystok.wsa.gov.pl/226/259/ogloszenie-o-sprzedazy-samochodu-osobowego-w-trybie-przetargu-publicznego-drugi-przetarg.html

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego w trybie przetargu publicznego. 

http://bip.bialystok.wsa.gov.pl/224/259/ogloszenie-o-sprzedazy-samochodu-osobowego-w-trybie-przetargu-publicznego.html


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2072) oraz art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), Zarządzeniem Nr 7/21 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2021 roku, ustalił dni 4 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników WSA w Białymstoku. Dni wolne zostały wyznaczone za święta przypadające (odpowiednio): w sobotę, tj. w dniu 1 maja 2021 r. oraz w dniu 25 grudnia 2021 r.


W związku ze stałą delegacją sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Jacka Pruszyńskiego do orzekania w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, od dnia 1 marca 2021 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I tutejszego Sądu będzie pełniła sędzia WSA Małgorzata Anna Dziemianowicz.


Z dniem 28 lutego 2021 roku Pani Małgorzata Anna Wenclik przestała pełnić funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. Od dnia 1 marca 2021 roku p.o. Dyrektora WSA w Białymstoku jest Pani Joanna Warakomska, którą na to stanowisko powołał Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Informujemy, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do skorzystania z usług:  „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” oraz e-Urzędu Skarbowego a także Twój e-PIT dotyczącą internetowego rozliczenia dochodów za 2020 rok.

Dostęp do powyższych usług możliwy jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej pod adresem: http://www.podatki.gov.pl.

epit3.png


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dr Wojciech Stachurski, został ponownie powołany przez Dziekana Wydziału Prawa UwB prof. dr hab. Mariusza Popławskiego na Członka Rady Konsultacyjnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na okres do dnia 31 sierpnia 2024 roku, na podstawie § 20 ust. 1 Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygnaturze akt II SA/Bk 866/20 ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne oraz zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku.Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2020

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  19-03-2019 12:12
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  09-06-2021 09:36
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 7295
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00