Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktualności

W dniu 22 czerwca 2022 r. Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia WSA Andrzej Melezini uczestniczył w uroczystości wręczenia profesorowi Leonowi Tarasewiczowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.


W dniu 8 czerwca 2022 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Sędziemu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Jackowi Pruszyńskiemu akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.


W dniu 2 czerwca 2022 r. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia NSA Wojciech Stachurski, na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu w Białymstoku, uczestniczył w uroczystości wręczenia profesorowi Adamowi Jamrozowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku.


W dniach 27 – 29 kwietnia 2022 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku złożyli wizytę sędziowie Sądu Administracyjnego Okręgu Wileńskiego na czele z Prezes Sądu Panią Jolantą Malijauskiené. Goście uczestniczyli w spotkaniu z sędziami i asesorami WSA w Białymstoku, którego przewodnim tematem były wyzwania sądownictwa administracyjnego w Polsce i Litwie w czasie pandemii oraz kryzysu uchodźczego. W spotkaniu, w formie zdalnej, wzięli też udział sędziowie Sądu Najwyższego Ukrainy – Oleh Tkachuk oraz Natalia Blażiwska. W trakcie spotkania została podpisana deklaracja wsparcia, wyrażająca solidarność z pracownikami ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości oraz całym narodem ukraińskim w walce o niepodległe i demokratyczne państwo. Delegacja sędziów z Litwy uczestniczyła także w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podczas którego zapoznała się ze strukturą i zadaniami samorządu województwa. Goście odwiedzili także Sąd Apelacyjny w Białymstoku, gdzie mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądownictwa powszechnego w Polsce. Wizyta odbyła się w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku a Sądem Administracyjnym Okręgu Wileńskiego we wrześniu 2018 r. o wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy o działalności obydwu Sądów.

grafika z konferencji 3.jpeg Deklaracja wsparcia IV 2022 1.jpeg Deklaracja wsparcia IV 2022 2.jpeg

W dniu 22 marca 2022 r., w ramach praktyk zorganizowanych przez Centrum Praktyk Sądowych Uniwersytetu w Białymstoku, Wojewódzki Sad Administracyjny w Białymstoku odwiedziła grupa studentów Wydziału Prawa UwB uczestnicząca w zajęciach prawa administracyjnego. Studenci zapoznali się z organizacją Sądu, zakresem jego działania oraz zadaniami realizowanymi przez Wydział Informacji Sadowej i Czytelnię Akt, a także poznali podstawy pracy sekretariatów procesowych, w tym, w szczególności, sposób rejestracji spraw i drogę skargi od jej wpływu do sądu, rodzaje wydawanych przez sąd orzeczeń, aż po prawomocne zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego. Studenci uczestniczyli też w rozprawach odbywających się w tym dniu w Wydziale II.


W dniu 17 marca odbył się webinar pt. „Mediation and other forms of ADR in administrative law (Mediacja i inne formy alternatywnego rozwiązywania sporów w prawie administracyjnym) organizowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W internetowym seminarium wzięli udział sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku: Dariusz Zalewski i Grzegorz Dudar oraz asystent sędziego Anna Bartłomiejczuk.  Wymienieni przedstawili referat  na temat  „Mediation in  the administrative court proceedings in Poland” (Mediacja w polskiej procedurze admninistracyjno-sądowej). W webinarze tym udział wzięła także jako słuchacz sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Elżbieta Lemańska.


W dniach 4 – 5 marca 2022 r. Prezes – sędzia NSA Wojciech Stachurski,  Wiceprezes – sędzia WSA Andrzej Melezini, sędzia WSA Grzegorz Dudar oraz asesorowie sądowi Justyna Siemieniako i Barbara Romanczuk wzięli udział w VII Toruńskim Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego, w formule zdalnej.


Z dniem 25 lutego 2022 r. na zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia, doświadczona Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku – Pani Elżbieta Trzeciak, która swoją funkcję pełniła od dnia powstania Wydziału Informacji Sądowej, tj. od 1 stycznia 2004 r.  Prezes Sądu wraz ze wszystkimi współpracownikami jeszcze raz gorąco dziękuje Pani Elżbiecie za wkład włożony w organizację pracy i wypracowanie standardów działania Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. Obowiązki Kierownika Sekretariatu WIS z dniem 1 marca 2022 r. powierzono Pani Marii Sienkiewicz-Stachjuk.


Z dniem 1 marca 2022 r. obowiązki Kierownika Oddziału Administracyjno-Gospodarczego oraz Spraw Ogólnych i Osobowych powierzono Panu Andrzejowi Frankowskiemu.


Z dniem 1 marca 2022 r. stanowisko Kierownika Sekretariatu Wydziału I objęła Pani Anna Ziniewicz, a stanowisko zastępcy Kierownika Sekretariatu Wydziału I - Pani Beata Świętochowska.


Z dniem 1 marca 2022 r. Pani Agacie Gryszkiewicz powierzono stanowisko starszego asystenta sędziego.


Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sędzia NSA Wojciech Stachurski objął patronatem honorowym II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Nieodpłatna pomoc prawna w dobie pandemii – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, która odbędzie się w dniach 21 – 22 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w formie zdalnej.


Z dniem 1 lutego 2022 roku Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Sędzia NSA prof. zw. Marek Zirk-Sadowski powołał Panią Joannę Warakomską na stanowisko dyrektora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku.


Z dniem 1 stycznia 2022 roku Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Sędzia NSA Wojciech Stachurski mianował Panią Anetę Izabelę Heliosz na stanowisko referendarza sądowego  w WSA w Białymstoku.Kalendarium ważniejszych wydarzeń w sądownictwie administracyjnym na Podlasiu 1994-2020