Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 3 lutego 2023 roku o godz. 10:10 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 5/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


W dniu 14 lutego 2023 roku o godz. 10:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 934/22 ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku w przedmiocie nakazu rozbiórki samowolnie wykonanej rozbudowy istniejącego budynku.


W dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 09:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 925/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej decyzję o udzieleniu zezwolenia na zbieranie odpadów.


W dniu 21 lutego 2023 roku o godz. 09:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 923/22 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości.