Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

W dniu 30 listopada 2023 roku na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 722/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku o numerze WG-VI.7534.130.2022.PŁK w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na wejście na teren działki dla przeprowadzenia inwestycji celu publicznego.


W dniu 5 grudnia 2023 roku o godzinie 10:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 653/23 ze skargi na decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 4 lipca 2023 roku o numerze WOP.7721.82.2023.TN w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego.


W dniu 7 grudnia 2023 roku o godzinie 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 648/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z dnia 12 lipca 2023 roku o numerze KO.800/113/23 w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.


W dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 13:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 807/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia18  sierpnia 2023 roku Nr 400.86/C-7/8/23 w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


W dniu 14 grudnia 2023 roku o godzinie 10:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 297/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 24 lutego 2023 roku Nr 408.20/G-3/2/2023   w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego budowy farmy fotowoltaicznej.


W dniu 14 grudnia 2023 roku o godzinie 11:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 781/23 ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 maja 2022 roku Nr XXXIII/268/2022 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


W dniu 15 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 386/23  ze skargi na interpretacje indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Burmistrza Sokółki w dniu 17 sierpnia 2023 roku Nr F.O.3111.1.1.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości.


W dniu 15 grudnia 2023 roku o godzinie 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 387/23  ze skargi na interpretacje indywidualną przepisów prawa podatkowego, wydaną przez Wójta Gminy Sidra w dniu 16 sierpnia 2023 roku Nr FNK.3120.56.2023 w przedmiocie podatku od nieruchomości.


W dniu 19 grudnia 2023 roku o godzinie 12:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 836/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwakach z dnia 11 września 2023 roku Nr KO.401/12/23 w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy.


W dniu 16 stycznia 2024 roku o godzinie 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 850/23 ze skargi Wojewody Podlaskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 czerwca 2023 roku Nr 567/23 w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola.