Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Wkrótce na wokandzie

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 9 grudnia 2021 roku o godzinie 9.30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 635/21 ze skargi W. M. przy ul. K. […] w B. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 14 grudnia 2021 roku o godzinie 13.30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 769/21 ze skargi Prokuratora Rejonowego w G. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie: „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.”

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 12.00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 797/21 ze skargi P.K. wspólnika s.c. KP P.K., K.P. s.c. w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w  przedmiocie naliczenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 10.30 będzie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 778/21 ze skargi K.H. na uchwałę Rady Miasta Białystok w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce znajdującej się na osiedlu B. w Białymstoku.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 9.00 zostaną rozpoznane następujące sprawy:

 • II SA/Bk 595/21 ze skargi M.S.M. w S. na uchwałę Rady Miejskiej w Suwałkach w przedmiocie powierzenia Prezydentowi Miasta Suwałk uprawnień do ustalania opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych,
 • II SA/Bk 596/21 i II SA/Bk 597/21 ze skarg M.S.M. w S. na decyzje Prezydenta Miasta S. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych,
 • II SA/Bk 598/21 ze skargi M.S.M. w S. na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zmiany terminu obowiązywania stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 731/21 ze skargi S.S.M. w S. na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez PWiK w S. Spółka z o.o.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 10.30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 732/21 ze skargi S.S.M. w S. na decyzję Zarządu PWiK w S. Sp. z o.o. w przedmiocie wprowadzenia cennika usług w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową eksploatowaną przez PWiK w S. Sp. z o.o.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 21 grudnia 2021 roku o godzinie 12.00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 797/21 ze skargi P.K. wspólnika s.c. KP P.K., K.P. s.c. w B. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie naliczenia opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-03-2019
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  19-03-2019 13:18
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  02-12-2021 13:03
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 5423
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00