Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

 

W dniu 16 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 100/24 ze skargi na czynność Wójta Gminy S. z dnia 20 grudnia 2023 roku o numerze AB.4464.18.2023 w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka.


W dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 09:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 61/24 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2023 roku o numerze R.447.8.2023 w przedmiocie skreślenia z listy studentów.


W dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 09:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 62/24 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2023 roku o numerze R.447.7.2023 w przedmiocie skreślenia z listy studentów.


W dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 764/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2023 roku o numerze 408.104/F-22/XV/23 w przedmiocie utrzymanie w mocy decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji nakazującej wykonanie przedłużenia rowu.


W dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 841/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego z 11 września 2023 roku, o numerze: AB-II.7840.7.1.2022.KG w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.


W dniu 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 934/23 ze skargi Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach z 7 listopada 2023 roku, o numerze: KO.602/20/23 w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew.


W dniu 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 82/24 ze skargi na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży z 5 września 2023 roku w przedmiocie zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej.


W dniu 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 11:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 297/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z 24 lutego 2023 roku, o numerze: 408.20/G-3/2/2023 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego budowy farmy fotowoltaicznej.