Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

W dniu 12 października 2022 roku o godz. 14:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 447/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie opłata podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018 roku, 2019 roku i 2020 roku.W dniu 11 października 2022 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 556/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego "Posiłek w szkole i w domu".


W dniu 11 października 2022 roku o godz. 9:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 589/22, ze skargi na czynność P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. w przedmiocie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej zabytku architektury i budownictwa.


W dniu 12 października 2022 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 270/22, ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu B. w przedmiocie zasad dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.


W dniu 12 października 2022 roku o godz. 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 289/22, ze skargi na czynność Naczelnika P. Urzędu CelnoSkarbowego w B. w przedmiocie odmowy potwierdzenia wywozu zakupionego towaru.


W dniu 12 października 2022 roku o godz. 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 304/22, ze skargi na czynność Gminy Sz. w przedmiocie niewypłacenia w należytej wysokości dotacji oświatowej w czerwcu 2022 roku na rzecz jednostki systemu oświaty.


W dniu 13 września 2022 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 524/22, ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w wyniku postępowania o scaleniu i podziale nieruchomości.


W dniu 20 października 2022 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 586/22, ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z radnym.


W dniu 20 października 2022 roku o godz. 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 565/22, ze skargi uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


W dniu 20 października 2022 roku o godz. 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 415/22, ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.


W dniu 25 października 2022 roku o godz. 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 635/22, ze skargi na czynność Wójta Gminy R. w przedmiocie zapewnienia dowozu niepełnosprawnego dziecka do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.


W dniu 26 października 2022 roku o godz. 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 342/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


W dniu 27 października 2022 roku o godz. 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 590/22, ze skargi na czynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie odmowy nadania numeru porządkowego budynkowi.