Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

W dniu 2 czerwca 2022 roku o godzinie 10.45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 294/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy społecznej w formie jednego gorącego posiłku. 

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 2 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 311/22 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 8 czerwca 2022 roku o godzinie 10.30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 144/22 ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu usług przewozowych komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę B.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 10 czerwca 2022 roku o godzinie 9.50 zostaną rozpoznane sprawy o sygnaturze akt I SA/Bk 87/22, I SA/Bk 88/22 i I SA/Bk 89/22 ze skargi na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kar pieniężnych za urządzanie gier na automatach hazardowych bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia w lokalu.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 14 czerwca 2022 roku o godzinie 09.00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 324/22 ze skargi na uchwałę Rady Miasta w A. w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 23 czerwca 2022 roku o godzinie 10.30 zostaną rozpoznane sprawy o sygnaturach akt II SA/Bk 284/22 i II SA/Bk 285/22 ze skarg na czynności Komendanta Wojewódzkiego Policji w B. w przedmiocie obciążenia za depozyt broni.