Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

W dniu 26 kwietnia 2023 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku została zarejestrowana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 297/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycji celu publicznego pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Żubrowa o mocy 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Wkrótce zostanie podana informacja o terminie rozprawy.


W dniu 7 czerwca 2023 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 139/23 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia skarżącemu kary pieniężnej jako osobie pełniącej funkcję prezesa w jednoosobowym zarządzie sp. z o.o. urządzającej gry na automatach do gier hazardowych bez zezwolenia, bez koncesji lub bez zgłoszenia w lokalu w Łomży.


W dniu 7 czerwca 2023 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 140/23 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w przedmiocie wymierzenia skarżącemu kary pieniężnej jako osobie pełniącej funkcję prezesa w jednoosobowym zarządzie sp. z o.o. urządzającej gry na automatach do gier hazardowych bez zezwolenia, bez koncesji lub bez zgłoszenia w lokalu w Grajewie.


W dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 9:20 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 328/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego.


W dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 11:15 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 181/23 ze skargi na decyzję  Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem inwazji rosyjskiej na Ukrainę".


W dniu 15 czerwca 2023 roku o godz. 11:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt I SA/Bk 191/23 ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży w przedmiocie przyznania pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę w ramach działania "Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem inwazji rosyjskiej na Ukrainę".


W dniu 20 czerwca 2023 roku o godz. 10:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 349/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w przedmiocie odmowy przyznania dodatku węglowego.


W dniu 22 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 336/23 ze skargi na uchwałę z dnia 16 grudnia 2020 roku o numerze 327/XXXII/20 Rady Miejskiej Łomży w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców.


W dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 40/23 ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.


W dniu 27 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 362/23 ze skargi na rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w przedmiocie zwolnienia ze służby.