Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wkrótce na wokandzie

W dniu 5 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 zostaną rozpoznane sprawy o sygnaturach akt: II SA/Bk 301/22, II SA/Bk 302/22 i II SA/Bk 303/22 ze skarg na decyzje Wojewody P. w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony nieruchomości w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ustania potrzeb.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 7 lipca 2022 roku o godzinie 9:00 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt: II SA/Bk 318/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. w przedmiocie rekultywacji gruntów.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 7 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 zostaną rozpoznane sprawy o sygnaturze akt: II SA/Bk 53/22 i II SA/Bk 147/22  ze skarg na decyzje Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w B. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w przedmiocie nałożenia obowiązku należytego utrzymania urządzenia wodnego.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 7 lipca 2022 roku o godzinie 12:15 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt: II SA/Bk 373/22, ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczej straży pożarnej.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 7 lipca 2022 roku o godzinie 12:45 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt: II SA/Bk 273/22, ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 13 lipca 2022 roku o godzinie 9:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt: I SA/Bk 170/22, ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania loterii promocyjnej bez zezwolenia.

___________________________________________________________________________________________________________________

W dniu 19 lipca 2022 roku o godzinie 10:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt: II SA/Bk 289/22, ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew.