Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawy rozpoznane

Orzeczenia WSA w Białymstoku są zamieszczone na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Baza orzeczeń sądów administracyjnych dostępna jest pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl


Wyrokiem z 11 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 925/23 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 3 listopada 2023 roku o numerze 408.159/F- w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


 

Wyrokiem z 9 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 116/24 ze skargi na orzeczenie nr 7/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2023 roku w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 9 kwietnia 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 59/24 ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego Białymstoku z dnia 19 grudnia 2023 roku o numerze: 406.1581/AH/16/2023 w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 19 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 52/24 ze skargi na czynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim z 25 stycznia 2024 roku, o numerze: ZC.5282.1.9.2023.MKK w przedmiocie bonu na zasiedlenie, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 7 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 910/23 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z 4 października 2023 roku, o numerze: DWL.431.39218.2023 w przedmiocie skreślenia z listy studentów, Sąd oddalił skargę.

Orzeczenie jest nieprawomocne.


W dniu 5 marca 2024 roku o godzinie 11:30 zostanie rozpoznana sprawa o sygnaturze akt II SA/Bk 72/24 ze skargi na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Mielniku z 3 kwietnia 2023 roku w przedmiocie zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest nieprawomocne.


Wyrokiem z 5 marca 2024 roku w sprawie o sygnaturze akt II SA/Bk 71/24 ze skargi na czynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Mielniku z 6 maja 2023 roku w przedmiocie zawrócenia cudzoziemca do linii granicy państwowej, Sąd stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności oraz zasądził od organu administracji publicznej na rzecz skarżącego zwrot kosztów postępowania sądowego. 

Orzeczenie jest nieprawomocne.