Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

     Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwiają wymianę pism między sądem a stronami postępowania w formie dokumentów elektronicznych. Obok dotychczasowej tradycyjnej (papierowej) formy wnoszenia pism procesowych do sądu administracyjnego można je kierować również w formie dokumentu elektronicznego.

     Powołane przepisy wprowadziły także nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzony został bowiem obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym numeru odpowiedniego identyfikatora, tj. numeru PESEL – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – numeru KRS, REGON lub NIP.

      Nowe przepisy dają możliwość dostępu do akt w systemie teleinformatycznym, po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

   Szczegółowe informacje dotyczące umożliwienia stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (z wykorzystaniem platformy e-PUAP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online – zawiera zamieszczona poniżej broszura informacyjna opracowana przez Naczelny Sąd Administracyjny.


 

PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).pdf
PDFrozporządzenie w sprawie akt sądowych.pdf
PDFrozporządzenie w sprawie przekazywania skargi i akt admin.pdf

 

Dostęp do akt sądowych w wersji elektronicznej pod adresem: https://portal.nsa.gov.pl

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2019
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  31-05-2019 08:30
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  19-11-2021 12:58
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 3140
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00