Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego

     Z dniem 31 maja 2019 roku weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które umożliwiają wymianę pism między sądem a stronami postępowania w formie dokumentów elektronicznych. Obok dotychczasowej tradycyjnej (papierowej) formy wnoszenia pism procesowych do sądu administracyjnego można je kierować również w formie dokumentu elektronicznego.

     Powołane przepisy wprowadziły także nowe wymogi formalne dla pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. W celu zapewnienia jednoznacznego określenia stron postępowania oraz ich przedstawicieli wprowadzony został bowiem obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym numeru odpowiedniego identyfikatora, tj. numeru PESEL – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – numeru KRS, REGON lub NIP.

      Nowe przepisy dają możliwość dostępu do akt w systemie teleinformatycznym, po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

   Szczegółowe informacje dotyczące umożliwienia stronom postępowania wnoszenia do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (z wykorzystaniem platformy e-PUAP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online – zawiera zamieszczona poniżej broszura informacyjna opracowana przez Naczelny Sąd Administracyjny.


 

PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 259 ze zm.pdf (516,07KB)
PDFrozporządzenie w sprawie akt sądowych.pdf (509,24KB)
PDFrozporządzenie w sprawie przekazywania skargi i akt admin.pdf (260,27KB)

 

Dostęp do akt sądowych w wersji elektronicznej pod adresem: https://portal.nsa.gov.pl