Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w WSA w Białymstoku:
Łukasz Ruciński
tel. 85 678 40 39
adres e-mail: 


PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2021).pdf (106,76KB)

PDFPlan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wersja 1.3.pdf (266,18KB)
 

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego 
 

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie na adres  , bądź za pośrednictwem platformy ePUAP: /WSABialystok/SkrytkaESP
  • telefonicznie pod numerami telefonów 85 678 40 39 i 85 678 40 69,
  • osobiście lub pocztą na adres: 15-950 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 84.

Po przyjęciu zgłoszenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Pętla indukcyjna

PetlaIndukcyjna.png

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku jest wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną, która znajduje się w punkcie informacji sądowej (czytelni akt). W razie potrzeby pętla indukcyjna może zostać przeniesiona do biura podawczego, kasy lub na salę rozpraw.

Aby skorzystać z pętli indukcyjnej, należy przełączyć posiadany aparat słuchowy na ustawienie oznaczone literą T (tryb cewki telefonicznej).

 


akty prawne:

PDFUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240.pdf (286,64KB)

PDFUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1440.pdf (362,92KB)

PDFUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20.pdf (233,42KB)

PDFUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 44.pdf (1,52MB)