Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w WSA w Białymstoku:
Łukasz Ruciński
tel. 85 678 40 39
adres e-mail: 


PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2021).pdf

PDFPlan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wersja 1.1.pdf
 

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego 
 

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie na adres  , bądź za pośrednictwem platformy ePUAP: /WSABialystok/SkrytkaESP
  • telefonicznie pod numerami telefonów 85 678 40 39 i 85 678 40 69,
  • osobiście lub pocztą na adres: 15-950 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 84.

Po przyjęciu zgłoszenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

 

 


akty prawne:

PDFUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).pdf

PDFUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848).pdf

PDFUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).pdf