Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności w WSA w Białymstoku:
Łukasz Ruciński
tel. 85 678 40 39
adres e-mail: 


PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (2021).pdf

PDFPlan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021 r. (wersja dostępna).pdf
 

Świadczenie usługi tłumacza języka migowego 
 

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać:

 • elektronicznie na adres  , bądź za pośrednictwem platformy ePUAP: /WSABialystok/SkrytkaESP
 • telefonicznie pod numerami telefonów 85 678 40 39 i 85 678 40 69,
 • osobiście lub pocztą na adres: 15-950 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 84.

Po przyjęciu zgłoszenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

 

 


akty prawne:

PDFUstawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).pdf

PDFUstawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848).pdf

PDFUstawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2021
  przez: Łukasz Ruciński
 • opublikowano:
  23-03-2021 07:59
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  13-10-2021 10:08
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 1380
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00