Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Wydziały orzecznicze

Wydziały orzecznicze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dzieli się na dwa wydziały orzecznicze oznaczone liczbami rzymskimi I i II.

Do Wydziału I należą sprawy z zakresu:

 • zobowiązań podatkowych
 • finansów publicznych
 • działalności gospodarczej
 • subwencji unijnych, funduszy strukturalnych oraz innych regulacji związanych z członkostwem w Unii Europejskiej
 • ceł
 • spraw kapitałowych i bankowości
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • cen

Do Wydziału II należą sprawy z zakresu:

 • budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, geodezji i kartografii,
 • dróg, kolei, lotnictwa, żeglugi, gospodarki wodnej,
 • własności przemysłowej,
 • ludności, cudzoziemców, zatrudnienia, pracy, czynności i zajęć, pomocy społecznej,
 • geologii i górnictwa,
 • gospodarki mieniem, komunalizacji mienia, wywłaszczeń, przejęcia mienia, spraw mieszkaniowych,
 • energetyki,
 • środowiska,
 • edukacji,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych
 • jakości,
 • obronności,
 • telemediów,
 • samorządu terytorialnego,
 • kościołów,
 • broni i materiałów wybuchowych,
 • kombatantów,
 • kultury fizycznej,
 • kultury i sztuki,
 • ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, informacji publicznej,
 • świadczeń w drodze wyjątku,
 • funduszy emerytalnych,
 • lustracji.

Sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych, skarg na uchwały organów jednostek samorządowych, skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych, rozstrzygnięć nadzorczych, prawa miejscowego organów rządowych, sporów kompetencyjnych, interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach, bezczynności bądź przewlekłego prowadzenia postępowania przez organy administracji publicznej  oraz wykonania orzeczeń sądu należą do poszczególnych wydziałów jeżeli ich przedmiot dotyczy dziedzin przypisanych danemu wydziałowi.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) PDFRegulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.pdf,
 • zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych (tekst ujednolicony),
 • zarządzenie Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych,
 • zarządzenie Nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania (tekst ujednolicony),
 • zarządzenie Nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w wojewódzkich sądach administracyjnych i zakresu ich działania.
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:12
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  16-09-2015 10:04
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 11587
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30