Właściwość miejscowa

Do rozpoznania sprawy właściwy jest ten sąd wojewódzki, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zakresem swego działania obejmuje województwo podlaskie.
Sprawy z zakresu działania Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych rozpatrywane są przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości zamieszkuje strona skarżąca.

Od dnia 11 października 2008 roku sprawy z zakresu działania:

 • ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
 • Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)
 • Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416)

będą rozpatrywane przez wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

 

Podstawa prawna:

 •  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 718)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72, poz. 653)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652)
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016)
 • Data publikacji: 11-01-2012 15:13 przez: Adam Kuklik
 • Modyfikował: Adam Kuklik
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Adam Kuklik
 • Data wytworzenia: 11-01-2012
 • Ilość wyświetleń: 16983
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-06-2016, godz. 14:36:18
  Modyfikacja strony przez: Adam Kuklik
 •  
  11-06-2015, godz. 14:20:39
  Modyfikacja strony przez: Adam Kuklik
 •  
  02-06-2015, godz. 14:04:40
  Modyfikacja strony przez: Adam Kuklik
 •  
  24-10-2012, godz. 12:02:50
  Modyfikacja strony przez: Adam Kuklik
 •  
  17-09-2012, godz. 10:04:14
  Modyfikacja strony przez: Adam Kuklik
 •  
  11-01-2012, godz. 15:13:13
  Modyfikacja strony przez: Adam Kuklik

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1215625, w tym miesiącu: 7804, dzisiaj: 461