Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2023 roku wyniósł niepełne 2 miesiące od dnia wpływu skargi do sądu.

Ruch spraw w 2024 roku przedstawia się następująco:

Miesiąc

 

Wydział

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie

ZAŁATWIONO

Zamknięto

Pozostało
na okres następny

 

Ogółem

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń
 

I

91

46

30

30

12

18

0

107

II

168

59

88

87

52

35

1

139

WSA

259

105

118

117

64

53

1

246

Luty

I

197

66

34

34

22

12

0

139

II

139

74

81

81

42

39

0

243

WSA

246

140

115

115

64

51

0

271

Marzec

I

139

26

38

38

29

9

0

127

II

132

82

68

66

32

34

2

146

WSA

271

108

106

104

61

43

2

273

Kwiecień

I

127

32

60

60

50

10

0

99

II

146

85

88

86

41

45

2

143

WSA

273

117

148

146

91

55

2

242

Maj

I

99

35

34

34

16

18

0

100

II

143

68

74

74

29

45

0

137

WSA

242

103

108

108

45

63

0

237

Czerwiec

I

100

25

42

42

34

8

0

83

II

137

86

66

64

31

33

2

157

WSA

237

111

108

106

65

41

2

240

Lipiec

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 


podstawa prawna:

PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych Dz.U. z 2015 r. poz. 1177.pdf (267,77KB)