Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2021 wynosił około 2 miesięcy od dnia wpływu skargi do sądu.

Ruch spraw w 2022 r. przedstawia się następująco:

Miesiąc

 

Wydział

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie

ZAŁATWIONO

Zamknięto

Pozostało
na okres następny

 

Ogółem

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń
 

I

60

38

40

40

34

6

0

58

II

247

94

83

 

81

39

42

2

258

WSA

307

132

123

121

73

48

2

316

Luty

I

58

27

33

33

23

10

0

52

II

258

94

97

96

59

37

1

255

WSA

316

121

130

129

82

47

1

307

Marzec

I

52

26

25

25

18

7

0

53

II

255

81

117

115

50

65

2

219

WSA

307

107

142

140

68

72

2

272

Kwiecień

I

53

33

24

24

20

4

0

62

II

219

91

84

83

43

40

1

226

WSA

272

124

108

107

63

44

1

288

Maj

I

62

50

35

35

22

13

0

77

II

226

97

75

73

40

33

2

248

WSA

288

147

110

108

62

46

2

325

Czerwiec

I

77

62

47

47

25

22

0

92

II

248

115

72

70

36

34

2

291

WSA

325

177

119

117

61

56

2

383

Lipiec

I

92

72

27

27

21

6

0

137

II

291

94

81

78

42

36

3

304

WSA

383

166

108

105

63

42

3

441

Sierpień

I

137

66

17

17

6

11

0

186

II

304

78

23

22

8

14

1

359

WSA

441

144

40

39

14

25

1

545

Wrzesień

I

186

45

81

81

49

32

0

150

II

359

81

129

125

61

64

4

311

WSA

545

126

210

206

110

96

4

461

Październik

I

150

55

66

66

33

33

0

139

II

311

97

120

117

64

53

3

288

WSA

461

152

186

183

97

86

3

427

Listopad

I

139

27

77

77

48

29

0

89

II

288

85

103

102

43

59

1

270

WSA

427

112

180

179

91

88

1

359

Grudzień

I

89

36

61

61

33

28

0

64

II

270

99

117

115

58

57

2

252

WSA

359

135

178

176

91

85

2

316


podstawa prawna:

PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych Dz.U. z 2015 r. poz. 1177.pdf (189,49KB)