Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2020 wynosił około 1,5 miesiąca.

Ruch spraw w 2021 r. przedstawia się następująco:

Miesiąc

 

Wydział

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie

ZAŁATWIONO

Zamknięto

Pozostało
na okres następny

 

Ogółem

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń
 

I

73

49

55

55

0

55

0

67

II

180

99

72

72

0

72

0

207

WSA

253

148

127

127

0

127

0

274

Luty

I

67

45

42

42

0

42

0

70

II

207

91

102

100

0

100

2

196

WSA

274

136

144

142

0

142

2

266

Marzec

I

70

59

52

52

0

52

0

77

II

196

76

87

86

0

86

1

185

WSA

266

135

139

138

0

138

1

262

Kwiecień

I

77

57

53

53

0

53

0

81

II

185

116

71

66

0

66

5

230

WSA

262

173

124

119

0

119

5

311

Maj

I

81

40

49

49

0

49

0

72

II

230

105

103

101

0

101

2

232

WSA

311

145

152

150

0

150

2

304

Czerwiec

I

72

57

42

42

37

5

0

87

II

232

89

102

101

49

52

1

87

WSA

304

146

144

143

86

57

1

306

Lipiec

I

87

68

40

40

28

12

0

115

II

219

89

66

62

32

30

4

242

WSA

306

157

106

102

60

42

4

357

Sierpień

I

115

60

31

31

19

12

0

144

II

242

103

68

64

21

43

4

277

WSA

357

163

99

95

40

55

4

421

Wrzesień

I

144

59

75

75

51

24

-

128

II

227

119

88

86

37

49

2

308

WSA

421

178

163

161

88

73

2

436

Październik

I

128

44

53

53

43

10

-

119

II

308

87

125

119

62

57

6

270

WSA

436

131

178

172

105

67

6

389

Listopad

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 


podstawa prawna:

PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1177 ).pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  06-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:14
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  25-11-2021 11:50
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 23641
 • XML
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00