Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku w 2022 roku wynosił około 2,5 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Ruch spraw w 2023 roku przedstawia się następująco:

Miesiąc

 

Wydział

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie

ZAŁATWIONO

Zamknięto

Pozostało
na okres następny

 

Ogółem

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń
 

I

64

56

38

38

22

16

0

82

II

252

81

97

93

46

47

4

236

WSA

316

137

135

131

68

63

4

318

Luty

I

82

28

37

37

30

7

0

73

II

236

79

85

82

39

43

3

230

WSA

318

107

122

119

69

50

3

303

Marzec

I

73

48

54

53

49

4

1

67

II

230

109

87

81

35

46

6

252

WSA

303

157

141

134

84

50

7

319

Kwiecień

I

67

29

19

19

13

6

0

77

II

252

68

78

74

38

36

4

242

WSA

319

97

97

93

51

42

4

319

Maj

I

77

38

40

39

25

14

1

75

II

242

83

84

82

47

35

2

241

WSA

319

121

124

121

72

49

3

316

Czerwiec

I

75

37

39

37

29

8

2

73

II

241

130

91

89

40

49

2

280

WSA

316

167

130

126

69

57

4

353

Lipiec

I

73

50

28

27

13

14

1

95

II

280

117

57

54

18

36

3

340

WSA

353

167

85

81

31

50

4

435

Sierpień

I

95

44

7

7

5

2

0

132

II

340

77

58

56

13

43

2

359

WSA

435

121

65

63

18

45

2

491

Wrzesień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 


podstawa prawna:

PDFRozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych Dz.U. z 2015 r. poz. 1177.pdf (267,77KB)