Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wynosi kilka miesięcy.

Ruch spraw w 2020 r. przedstawia się następująco:

Miesiąc

 

Wydział

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie

ZAŁATWIONO

Zamknięto

Pozostało
na okres następny

 

Ogółem

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń
 

I

112

111

54

54

35

19

0

169

II

189

103

94

93

54

39

1

198

WSA

301

214

148

147

89

58

1

367

Luty

I

169

48

71

71

58

13

0

146

II

198

94

90

90

37

53

0

202

WSA

367

142

161

161

95

66

0

348

Marzec

I

146

112

51

51

36

15

0

207

II

202

98

47

46

14

32

1

253

WSA

348

210

98

97

50

47

1

460

Kwiecień

I

207

146

23

23

0

23

0

330

II

253

88

33

27

0

27

6

308

WSA

460

234

56

50

0

50

6

638

Maj

I

330

101

23

23

1

22

0

408

II

308

75

40

39

5

34

1

343

WSA

638

176

63

62

6

56

1

751

Czerwiec

I

408

40

193

193

176

17

0

255

II

343

71

124

124

84

40

0

290

WSA

751

111

317

317

260

57

0

545

Lipiec

I

255

65

108

108

66

42

0

212

II

290

91

87

86

48

38

1

294

WSA

545

156

195

194

114

80

1

506

Sierpień

I

212

63

37

37

24

13

0

238

II

294

107

92

91

47

44

1

309

WSA

506

170

129

128

71

57

1

547

Wrzesień

I

238

66

71

71

49

22

0

233

II

309

109

135

134

81

53

1

283

WSA

547

175

206

205

130

75

1

516

Październik

I

233

81

123

123

40

83

0

191

II

283

107

154

151

41

110

3

236

WSA

516

188

277

274

81

193

3

427

Listopad

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

I

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

 

 

 

 

 

 

 

WSA

 

 

 

 

 

 

 

 


podstawa prawna:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:14
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  09-11-2020 14:15
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 21552
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30