Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Stan spraw i kolejność ich rozpoznawania

Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością.

Sprawy podlegają skierowaniu do rozpoznania po zbadaniu, czy skarga czyni zadość wymogom formalnym, czy został uiszczony wpis sądowy, po usunięciu jej braków formalnych oraz po prawomocnym rozpatrzeniu wniosków procesowych stron (np. wniosku o ustanowienie prawa pomocy, o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji itp.).

Średni okres oczekiwania na załatwienie sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku wynosi kilka miesięcy.

Ruch spraw w 2019 r. przedstawia się następująco:

Miesiąc

 

Wydział

 

Pozostało
z poprzedniego okresu

Wpłynęło

Łącznie

ZAŁATWIONO

Zamknięto

Pozostało
na okres następny

 

Ogółem

w tym:

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

Styczeń
 

I

102

46

44

44

30

14

0

104

II

243

89

81

80

48

32

1

251

WSA

345

135

125

124

78

46

1

351

Luty

I

104

56

49

49

35

14

0

111

II

251

77

82

82

56

26

0

246

WSA

355

133

131

131

91

40

0

357

Marzec

I

111

32

53

53

39

14

0

90

II

246

72

117

115

82

33

2

201

WSA

357

104

170

168

121

47

2

291

Kwiecień

I

90

49

37

37

25

12

0

102

II

201

83

99

97

72

25

2

185

WSA

291

132

136

134

97

37

2

287

Maj

I

102

66

41

41

31

10

0

127

II

185

163

72

72

53

19

0

276

WSA

287

229

113

113

84

29

0

403

Czerwiec

I

127

79

64

64

32

32

0

142

II

276

59

85

83

57

26

2

250

WSA

403

138

149

147

89

58

2

392

Lipiec

I

142

58

49

49

38

11

0

151

II

250

102

64

63

34

29

1

288

WSA

392

160

113

112

72

40

1

439

Sierpień

I

151

121

34

34

22

12

0

238

II

288

80

43

41

28

13

2

325

WSA

439

201

77

75

50

25

2

563

Wrzesień

I

238

47

72

72

35

37

0

213

II

325

73

175

172

117

55

3

223

WSA

563

120

247

244

152

92

3

436

Październik

I

213

104

121

121

108

13

0

196

II

223

82

108

107

57

50

1

197

WSA

436

186

229

228

165

63

1

393

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


podstawa prawna:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-01-2012
  przez: Elżbieta Trzeciak
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:14
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  06-11-2019 09:38
  przez: Tomasz Łapiński
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 20128
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30