Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Sposób rozstrzygania spraw

Zgodnie z PDFUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).pdf Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Sentencja wyroku zawiera: oznaczenie sądu, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta oraz prokuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce rozpoznawania sprawy i wydania wyroku, imię i nazwisko lub nazwę skarżącego, przedmiot zaskarżenia oraz rozstrzygnięcie sądu. Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku – orzeczenia zapadają w formie postanowienia. Z zasady postanowienia stanowią formę załatwiania kwestii proceduralnych oraz tzw. wpadkowych. W sytuacjach wskazanych w ustawie przewodniczący wydaje zarządzenia.

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2012
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:15
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 11:05
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 13986
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00