Archiwa

Dokumentacja powstała w wyniku działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych przechowywana jest w archiwum zakładowym. Przekazując akta do archiwum zakładowego, kierownik sekretariatu sporządza spisy zdawczo - odbiorcze przekazywanych akt, a datę przekazania akt do archiwum oraz numer spisu zdawczo - odbiorczego odnotowuje w repertorium w rubryce " uwagi". Prowadzi zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo - odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego. Bezpośredni nadzór nad archiwum zakładowym sprawuje prezes sądu. Nadzór zewnętrzny sprawowany jest przez Archiwum Państwowe w Białymstoku

Podstawa prawna:

  • zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych oraz
  • zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych
  • Data publikacji: 11-01-2012 15:17 przez: Adam Kuklik
  • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Adam Kuklik
  • Data wytworzenia: 11-01-2012
  • Ilość wyświetleń: 5378

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 39
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1215644, w tym miesiącu: 7823, dzisiaj: 480