Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Archiwa

Dokumentacja powstała w wyniku działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku po wykorzystaniu w bieżącej działalności komórek organizacyjnych przechowywana jest w archiwum zakładowym. Przekazując akta do archiwum zakładowego, kierownik sekretariatu sporządza spisy zdawczo - odbiorcze przekazywanych akt, a datę przekazania akt do archiwum oraz numer spisu zdawczo - odbiorczego odnotowuje w repertorium w rubryce " uwagi". Prowadzi zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo - odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego. Bezpośredni nadzór nad archiwum zakładowym sprawuje prezes sądu. Nadzór zewnętrzny sprawowany jest przez Archiwum Państwowe w Białymstoku

Podstawa prawna:

 • zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych oraz
 • zarządzenie Nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie archiwów zakładowych w sądach administracyjnych
Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2012
  przez: Adam Kuklik
 • opublikowano:
  11-01-2012 15:17
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 6617
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30