Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15 lat działalności sądu

 

 

            W bieżącym 2009 roku sądownictwo administracyjne na Podlasiu obchodzi 15 - lecie swego istnienia.

            Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 1994 r. został powołany Ośrodek Zamiejscowy Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku dla obszaru województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego, który rozpoczął działalność orzeczniczą z dniem 01 listopada 1994 r. Placówka mieściła się w budynku przy ul. Sienkiewicza 69 w Białymstoku, zatrudnionych zostało 6 sędziów i 19 pracowników administracyjnych oraz obsługi. Funkcję Prezesa powierzono sędziemu NSA Stanisławowi Barczewskiemu, który pełnił ją do końca 1998 roku – do czasu przejścia w stan spoczynku. W dniu 20 kwietnia 1999 r. nominację na stanowisko Prezesa OZ NSA w Białymstoku otrzymał sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał. Sądownictwo administracyjne było jednoinstancyjne, wyroki nie podlegały zaskarżeniu w trybie zwykłym, a jedynie w drodze rewizji nadzwyczajnej.

            W 2004 roku weszła w życie reforma sądownictwa administracyjnego. Na bazie dotychczasowych ośrodków zamiejscowych powstały wojewódzkie sądy administracyjne, działające jako pierwsza instancja. Ośrodek Zamiejscowy NSA w Białymstoku został z dniem 01 stycznia 2004 r. przekształcony w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku z obsadą 12 sędziów. Powołano dwa wydziały orzecznicze (jeden rozpoznający sprawy finansowe, drugi sprawy ogólnoadministracyjne) oraz utworzono Wydział Informacji Sądowej. Powstały nowe grupy zawodowe (dotychczas nieznane sądownictwu administracyjnemu): asesorzy, referendarze, asystenci sędziów.

W styczniu 2005 r. Zgromadzenie Ogólne sędziów WSA w Białymstoku dokonało wyboru Prezesa Sądu, którym został sędzia NSA Ireneusz Henryk Darmochwał (pełni tę funkcję do chwili obecnej). We wrześniu 2005 r. siedziba Sądu została przeniesiona do budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 84, w którym Sąd aktualnie funkcjonuje.

            Obecnie w WSA w Białymstoku orzeka 14 sędziów, zatrudnionych jest 41 pracowników administracyjnych i obsługi. Orzeczenia Sądu podlegają zaskarżeniu do NSA w Warszawie.

 

 

                                 Rzecznik prasowy WSA w Białymstoku

                                                                                                               Sędzia NSA Danuta Tryniszewska – Bytys