Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

                                                                                                    Białystok, dn.08.12.2011r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny                         
      w Białymstoku
ul. H. Sienkiewicza 84
     15-950 Białystok

 

                                                                                                                                                                   Uczestnicy postępowania
                                                                                                                                                                   Nr 242/03/11
                                                                                  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  OFERTY

 

             Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze  zm.)  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy na usługę,, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Białymstoku”, została wybrana oferta Wykonawcy

Konsorcjum firm:

IMPEL Security Polska Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

IMPEL Security Provider Sp. z o. o. ul.  Ślężna 118, 53 -111 Wrocław

 

Oferta w/w Wykonawcy  odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyła najwyższą ilość punktów w oparciu o podane w specyfikacji  kryteria  oceny ofert ,, cena” i ,, doświadczenie"


Ocena punktowa ofert

 

L.p.

Nazwa( firmy) i adres  Wykonawcy

Liczba punktów  w  kryterium „Cena”   (pkt)

Liczba punktów  w  kryterium „Doświadczenie”  (pkt)

Razem  (pkt)

1.

Konsorcjum firm: Impel Security Polska Sp. z o.o. i Impel Security Provider Sp. z o.o,
Ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

90

3,33

 93,33

2.

EKOTRADE  Sp. z o.o.
Ul. Melomanów 4
00-712 Warszawa
Przedstawicielstwo w Białymstoku
Ul. Sienkiewicza 1/1
15-92 Białystok

78,3

10

88,3

3.

Przedsiębiorstwo Usługowe
"KERIM” Mirosław Hendel
 Ul. Sandomierska 14a
 26-611 Radom

             85,50

0

85,5

4.

DEFENSE s.c. Agencja ochrony osób i mienia
Andrzej Wojno i Wspólnicy
Ul. Mickiewicza 14 lok. 27
15-222 Białystok

               80,1

0

80,1

5.

STEKOP  SA 
Ul. Mołdawska 9
02-127 Warszawa

              69,30

                       1,33

70,63

 

 
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          Dyrektor Sądu

                                                                                                                                                                          Hanna Srocka