Wokanda nr 1 - 10 sierpnia 2011

 

W O K A N D A  Nr  1

 

                        Dzień: 10 sierpnia 2011 r.                      Miejsce:  Sala 2 

  

            Przewodniczący: sędzia WSA Urszula Barbara Rymarska

                       Sędziowie: sędzia WSA Sławomir Presnarowicz  

                                             sędzia WSA Wojciech Stachurski

                     Protokolant: Beata Borkowska  

 

 

 

Lp.

Sygnatura

akt

 

Godzina

 

 

Strony postępowania

Symbol

Przedmiot

 

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

I SA/Bk 255/11

9.00

skarżący:

A.R.

 

organ:

Dyrektor Izby Skarbowej w B.

 

 

6537

odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości
z tytułu nieopłaconych składek

 

 

2.

I SA/Bk 159/11

9.20

skarżący:

P.P.H.U. s.c. E.L., R.S. w G.

 

organ:

Dyrektor Izby Skarbowej w B.

 

 

6110

podatek od towarów i usług za poszczególne miesiące 2008 r.

 

 

3.

I SA/Bk 215/11

9.50

skarżący:

A.S.

 

organ:

Dyrektor Izby Skarbowej w B.

 

 

6110

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2007 r.

 

 

4.

I SA/Bk 214/11

10.20

skarżący:

J.C.

 

organ:

Dyrektor Izby Skarbowej w B.

 

 

6112

stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 rok oraz określenie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

 

 

5.

I SA/Bk 243/11

10.50

skarżący:

L.P.

 

organ:

Dyrektor Izby Skarbowej w B.

 

6537

zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne

 

 

6.

I SA/Bk 203/11

11.10

skarżący:

W.R.

 

organ:

Dyrektor P. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł.

 

 

6550

przyznanie płatności

z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2005

 

 

7.

I SA/Bk 246/11

11.30

skarżący:

„M.” B. Spółka z o.o. w B.

 

organ:

Prezydent Miasta B.

 

 

6561/6115

podatek od nieruchomości

 

 

8.

I SA/Bk 260/11

11.50

skarżący:

W.Sz.

 

organ:

Prezes ZUS w W. 

 

6536

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na FUS, FUZ oraz FP

 

 

9.

I SA/Bk 225/11

12.10

skarżący:

W.G.

 

organ:

Minister Finansów

 

6560/6112

pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 

 

 

Opublikował: Adam Kuklik Data publikacji: 23-02-2012 10:13
Modyfikował: Adam Kuklik Data modyfikacji: 23-02-2012 10:16

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1741687, w tym miesiącu: 9329, dzisiaj: 32