Dla słabowidzących

Strona archiwalna

 

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

     Elektroniczna skrzynka podawcza przeznaczona jest do wymiany korespondencji w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach:

Nie mogą być za jej pośrednictwem nadsyłane do Sądu pisma o charakterze procesowym (takie jak: skarga, wniosek, sprzeciw, zażalenie, skarga kasacyjna). W postępowaniu przed sądem administracyjnym, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), która reguluje podstawową działalność sądu administracyjnego – rozpoznawanie skarg na działanie organów administracji publicznej lub ich bezczynność albo przewlekłe prowadzenie postępowania i przewiduje składanie pism  procesowych w sprawach zawisłych przed sądem w formie tradycyjnej (papierowej) bezpośrednio do sądu lub drogą pocztową.

Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie e-PUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne.

1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WSA w Białymstoku:

 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej WSA w Białymstoku zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (e-PUAP),

2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA w Białymstoku w ramach elektronicznej skrzynki podawczej

 • postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej;
 • postępowanie w sprawie skarg i wniosków,
 • zaświadczenia wydawane w trybie przepisów K.P.A.

3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:

 • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanych e-PUAP;
 • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 3 megabajtów; 
 • akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216). Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP.

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2012
  przez: Piotr Topczewski
 • opublikowano:
  15-06-2012 09:04
  przez: Adam Kuklik
 • zmodyfikowano:
  05-12-2016 11:24
  przez: Adam Kuklik
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
  odwiedzin: 8208
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:30

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×