Postępowanie przetargowe w try

 

 

Znak sprawy : AG-242/8/13

 

Termin otwarcia ofert : 31.10.20013 godz 1030

 

           -  Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1 

           -  Formularz ofertowy - zał nr 2

           -  Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał nr 3

           -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 4 

           -  Grupa kapitałowa - zał nr 5

           -  Projekt umowy - zł nr 6

           -  Wykaz osób - zał nr 7

           -  Doświadczenie zawodowe - zał nr 8

           -  Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał nr 9 

 

Opublikował:  Data publikacji: 21-10-2013 12:47
Modyfikował:  Data modyfikacji: 22-10-2013 10:02

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

Wydział Informacji Sądowej

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38

Godziny urzędowania

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 13:30,
 
Biuro podawcze Sądu czynne

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 15:00

NIP

966-08-59-348

REGON

052222639

Numer rachunku bankowego

07101010490041412231000000

Liczba wizyt: 1740747, w tym miesiącu: 8389, dzisiaj: 2