Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie przetargowe w try

 

 

Znak sprawy : AG-242/8/13

 

Termin otwarcia ofert : 31.10.20013 godz 1030

 

           -  Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1 

           -  Formularz ofertowy - zał nr 2

           -  Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał nr 3

           -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 4 

           -  Grupa kapitałowa - zał nr 5

           -  Projekt umowy - zł nr 6

           -  Wykaz osób - zał nr 7

           -  Doświadczenie zawodowe - zał nr 8

           -  Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał nr 9