Przejdź do treści strony
Dla słabowidzących

Postępowanie przetargowe w try

 

 

Znak sprawy : AG-242/8/13

 

Termin otwarcia ofert : 31.10.20013 godz 1030

 

           -  Opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1 

           -  Formularz ofertowy - zał nr 2

           -  Oświadczenie o spełnianiu warunków - zał nr 3

           -  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał nr 4 

           -  Grupa kapitałowa - zał nr 5

           -  Projekt umowy - zł nr 6

           -  Wykaz osób - zał nr 7

           -  Doświadczenie zawodowe - zał nr 8

           -  Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał nr 9 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-10-2013 12:47
    przez: Piotr Cerkiewnik
  • zmodyfikowano:
    22-10-2013 10:02
    przez: Piotr Cerkiewnik
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
W BIAŁYMSTOKU

ul. H.Sienkiewicza 84
15-950 Białystok

NIP: 966-08-59-348
REGON: 052222639

KONTO: 07101010490041412231000000

Rzecznik prasowy

tel.: 85 678 40 59
fax: 85 678 40 38
e-mail: rzecznikprasowy@bialystok.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

pn - pt: 7:30 – 15:30
tel: 85 678 40 39, 85 678 40 69,
e-mail: informacja@bialystok.wsa.gov.pl

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania:
pn - pt: 7:30 – 15:30

Biuro podawcze:
pn - pt: 8:00 – 15:00

Kasa sądu:
pn - pt: 9:00 – 13:00